การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบออนไลน์
 
กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
  16 – 23 กรกฎาคม 2561 สมัครทางเว็บไซต์ www.sc.su.ac.th (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
  16 – 24 กรกฎาคม 2561 ชำระเงินค่าสมัคร
  7 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  8 - 12 สิงหาคม 2561 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
  8 สิงหาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
  14 สิงหาคม 2561 เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
 
 
หากมีปัญหาในการสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โทร.034-245303 www.sc.su.ac.th
You visited at 4116