การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยระบบออนไลน์

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ระบุหมายเลขบัตรประชาชน
หมายเลขบัตรประชาชน