การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบออนไลน์

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก

ระบุหมายเลขบัตรประชาชน และรหัส PIN
หมายเลขบัตรประชาชน
รหัส PIN